Over Van Meer JZA

Rechtvaardigheid heeft net zoveel gezichten als er mensen zijn en onze rechtsstaat biedt vele mogelijkheden om te proberen bij de rechter je gelijk te halen. Velen bemerken dan tot hun schade en schande dat er een diepe kloof gaapt tussen recht en rechtvaardigheid. Van Meer JZA wil dat recht en rechtvaardigheid synoniemen zijn.

Passie

Van Meer JZA verleent in de eerste plaats juridische bijstand aan mensen en organisaties die maatschappelijk in de knel zijn gekomen.
Daarnaast behartigt Van Meer JZA graag de belangen van mensen en organisaties die op een sociaal en maatschappelijk verantwoorde wijze hun juridische aangelegenheden tot een goed einde willen brengen.

Visie

Conflicten komen voort uit geschonden relaties en niet uit inhoudelijke vraagstukken.

Onze rechterlijke macht beslecht conflicten tussen partijen, maar lost die niet op.

Juridische procedures zijn daarom niet effectief.

Bereikte oplossingen moeten doeltreffend en rechtvaardig zijn.

De aanpak van Van Meer JZA kenmerkt zich door toepassing van moderne inzichten over conflicthantering in de juridische praktijk en een heldere en kritische visie op de werking van de rechtsstaat.

Kosten

Gratis oriënterend gesprek en opdrachtbevestiging
Van Meer JZA nodigt u altijd uit voor een oriënterend gesprek. Vooraf legt u schriftelijk de hoofdlijn van uw juridische probleem voor.
In het oriënterend gesprek krijgt u een helder en richtinggevend advies over de aanpak van uw kwestie. U kunt dan goed beoordelen of u vertrouwen in Van Meer JZA heeft als behartiger van uw belangen.
Het oriënterend gesprek is voor u altijd gratis en vrijblijvend.

U ontvangt van Van Meer JZA bij aanvang van uw kwestie een opdrachtbevestiging waarin alle gemaakte afspraken over de aanpak van uw kwestie duidelijk zijn neergelegd.

Tarieven
De hoogte van het tarief in uw zaak is afhankelijk van de aard, complexiteit, spoedeisendheid en de inschatting welke middelen nodig zijn om uw zaak tot een goed einde te brengen. Het uurtarief kan variëren tussen € 150,- en € 275,- (exclusief btw). In het oriënterend gesprek wordt over het uurtarief in uw kwestie een bindende afspraak gemaakt.
Met vaste klanten maken wij graag (tarief)afspraken op maat.
Ook het met u afgesproken tarief maakt onderdeel uit van de opdrachtbevestiging die u krijgt.

Kosten bij onverwachte ontwikkelingen
Van Meer JZA streeft er naar om vooraf zo duidelijk mogelijk de te verwachten kosten voor u in beeld te brengen. Tijdens de behandeling kan blijken dat de kosten voor u aanmerkelijk hoger uitvallen dan aanvankelijk was ingeschat. Binnen de ruimte die de Nederlandse Orde van Advocaten aan advocaten toestaat wordt dan een nadere kostenafspraak met u gemaakt, inclusief de voorwaarden die daarbij gelden. Ook die afspraken worden weer schriftelijk aan u bevestigd.

mr. A.J.M. (Ed) van Meer

Als mens en jurist koester ik de rechtstaat. Het recht is echter abstract, ingewikkeld en niet eenduidig in zijn uitkomsten. Heldere adviezen op basis van kansen en risico’s verlenen mijn cliënten steeds de ruimte om weloverwogen hun juridische koers te bepalen.
Meer nog dan de gedreven jurist treft u in mij een strateeg, die vanuit die brede optiek juridische kwesties in behandeling neemt. Zowel in individuele juridische kwesties als in juridische projecten.

Ik ben gespecialiseerd in het ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Daarnaast ben ik uitstekend thuis in diverse andere rechtsgebieden.

Al meer dan 25 jaar werk ik als jurist vanuit diverse functies voor overheid en bedrijfsleven:

  • Van Meer Juridische Zaken en Advocatuur (2018-heden)
  • Senior juridisch adviseur en partner bij Van Kleef & Partners (2008-2018)
  • Senior adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voor het Openbaar Ministerie (2005-2008)
  • Behandelaar en advocaat bij SRK Rechtsbijstand (1998-2005)
  • Advocaat bij Van der Meijden c.s. (1997-1998)
  • Raadsman Marchausseevereniging (1991-1997)

Het nieuwe ambtenarenrecht

Vanuit een heldere kijk op wat er morgen nodig is schreef ik mijn boek Het Nieuwe Ambtenarenrecht, de wet normalisering rechtspositie ambtenaren dat voor overheid en ambtenaren de gevolgen schetst die voortvloeien uit deze wet.
Dit boek is onder andere te bestellen bij de uitgever Wolters Kluwer.

Image
Image

Klik op de kaft voor een grote weergave

© 2018 Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur stuur een email